Fotorelacja z konrerencji pt. "Karp w krótkim łańcuchu dostaw - teraźniejszość"

W dniach 9-10 marca 2023 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce "Karp w krótkim łańcuchu dostaw - teraźniejszość". Spotkanie zgromadziło wiele osób z branży rybackiej, producentów, dystrybutorów, a także ekspertów i badaczy zajmujących się kwestiami związanymi z łańcuchami dostaw oraz zrównoważonym rozwojem.

Podczas dwudniowego wydarzenia prezentowane były różne podejścia do problematyki związanej z dostawą karpia na rynek. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:

  • dr Mirosław Kaczyński, który wygłosił prelekcję pod tytułem "Staw w Szczegółach",
  • lekarz weterynarii Izabela Handwerker, która poruszyła temat "Dobrostan Ryb - Jak uniknąć problemów",
  • dr Jerzy Śliwiński, który przedstawił "Drogę Karpia do sukcesu",
  • dr Mirosław Cieśla z prelekcją "Każdy, jaki jest, każdy widzi",
  • mgr inż. Zbigniew Szczepański, który zajął się tematem "Media 2022 o Karpiu - za, a nawet przeciw".

Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły zarówno technologicznych innowacji związanych z produkcją i dystrybucją karpia, jak i kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych związanych z tym tematem. Jednym z głównych celów konferencji było zwrócenie uwagi na możliwość zwiększenia zrównoważonej produkcji ryb oraz na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów.

W czasie dyskusji poruszane były również kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska. Zwrócono uwagę na potrzebę dbałości o środowisko naturalne, z którego pochodzi karp, a także na konieczność zapewnienia właściwych warunków dla ryb hodowlanych. Podkreślono również znaczenie edukacji konsumentów w kwestii wyboru zrównoważonych produktów.

Konferencja "Karp w krótkim łańcuchu dostaw - teraźniejszość" cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Wydarzenie umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń między różnymi grupami zainteresowanych tematem, a także zwrócenie uwagi na kwestie związane z rozwojem sektora rybackiego oraz ochroną środowiska naturalnego.

Konferencja pokazała, że tematyka związana z karpiem w krótkim łańcuchu dostaw jest wciąż bardzo aktualna i wymaga dalszych działań ze strony producentów, dystrybutorów, naukowców oraz instytucji rządowych i organizacji pozarządowych. Z pewnością wydarzenie to przyczyniło się do dalszych debat i działań na rzecz rozwoju sektora rybackiego oraz zrównoważonego rozwoju.

Pobierz broszurę Pobierz materiały z konferencji

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"