Szybki Karp w Twoim mieście!

Przez cały sierpień na cityboardach w wielu miastach Polski promowaliśmy Kodeks Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli Ryb w stawach karpiowych oraz ideę zakupu Karpia w krótkim łańcuchu dostaw.

Kampania „Szybki Karp” miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ważne kwestie etyczne i jakościowe związane z hodowlą karpia. Jesteśmy przekonani, że kupowanie karpia w krótkim łańcuchu dostaw to nie tylko gwarancja wyższej jakości produktu, ale także odpowiedzialne podejście do środowiska oraz dobrostanu ryb.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę, a także tym, którzy przekazali nam swoją opinię i komentarze dotyczące akcji. Mamy nadzieję, że dzięki „Szybkiemu Karpowi” zwiększyła się świadomość społeczeństwa dotycząca ważności wyboru karpia z odpowiedzialnych źródeł oraz zrozumienie korzyści płynących z takiego wyboru.

Nasza misja nie kończy się wraz z zakończeniem kampanii. Będziemy kontynuować nasze działania na rzecz promocji Kodeksu Dobrej Praktyki i zachęcania konsumentów do świadomego wyboru produktów. Wierzymy, że wspólnie możemy wpłynąć na pozytywne zmiany w branży rybnej w Polsce.

Dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych działań!

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"