Dlaczego nasz karp potrzebuje promocji? [wideo]

Dlaczego potrzebna jest promocja karpia?

Promocją chcemy nie tylko wesprzeć zakup polskiego produktu. Karp w krótkim łańcuchu dostaw to przede wszystkim edukacja zarówno konsumentów jak i hodowców o optymalnym traktowaniu ryb i optymalnym prowadzeniu sprzedaży, tak aby zapewnić dobrostan ryb, a co za tym idzie oferować najlepszej jakości produkt.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z naszej pierwszej konferencji z panem Zbigniewem Szczepańskim

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"