Poznajmy lepiej "ABC sprzedaży karpi" [wideo]

Chcesz wiedzieć skąd wziął się pomysł opracowania magazynu "ABC sprzedaży karpi"? Posłuchaj wywiadu z dr Mirosławem Kuczyńskim, który jest współautorem broszury i opowiada nam o historii powstania magazynu, jego celach i ideach, a także określa do kogo skierowane są zawarte w nim artykuły.

"ABC sprzedaży karpi" to bogactwo wiedzy o hodowli i historii karpia, a także aktualne przepisy weterynaryjne dotyczące hodowli i sprzedaży ryb.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"